Pracownie RCRE

 • Pracownie:
  • pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
  • pracownia komputerowa wspomagania i tworzenia dokumentacji technicznej CAD/CAM, sfinansowana w całości z funduszy EFS,
  • pracownia komputerowa,
  • pracownia sterowników,
  • pracownia mechatroniki
  • pracownia spawalnictwa i spajania,
  • pracownia mechaniki samochodowej,
  • pracownia diagnostyki samochodowej (Stacja Kontroli Pojazdów),
  • pracownia elektromechaniki samochodowej,
  • pracownia elektrotechniczna,
  • 2 pracownie obróbki ręcznej,
  • 2 pracownie obróbki mechanicznej – tokarki, frezarki,
  • pracownia instalatorska,
  • pracownia obrabiarek różnych,
  • pracownia remontów maszyn,
  • pracownia obróbki plastycznej,
  • pracownia cięcia i kształtowania blach,
  • pracownia kontroli technicznej,
  • pracownia pomiarów,
  • pracownia narzędzi,

o RCRE  w Sanoku jest równocześnie Ośrodkiem Egzaminowania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w kwalifikacjach :

 •   MEC.08
 •   MEC.05
 •   MOT.02
 •   MOT.05
 •   ELE.02
 •   ELM.03
 •   ELM.06