Ośrodek Szkolenia Spawaczy

W wyniku nawiązanej współpracy i wizytacji przez przedstawiciela Ośrodka Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, Ośrodek Szkolenia Spawaczy (OSS) przy RCRE w Sanoku uzyskał certyfikację do prowadzenia kursów spawalniczych i szkolenia personelu spawalniczego w zakresie podanych poniżej metod spawania:

Metody spawania (stale niestopowe i stopowe, metale nieżelazne) – oznaczenia liczbowe wg normy PN-EN 24063

 • 111 – spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA;
 • 131 – spawanie metodą MIG;
 • 135 – spawanie metodą MAG;
 • 141 – spawanie metodą TIG;
 • 311 – spawanie gazowe acetylenowo-tlenowe.

Kurs kończy się egzaminem przed komisją z udziałem przedstawiciela Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po pomyślnym zdaniu egzaminu uczestnik szkolenia otrzymuje książeczkę spawacza i świadectwo spawacza pozwalające na zatrudnienie w tym zawodzie.

OSS posiada własną bazę lokalową składającą się z następujących pomieszczeń:

 • sala wykładowa
 • pracownia szkolenia praktycznego wraz z urządzeniami do spawania (8 stanowisk)
 • warsztat przygotowania próbek do spawania (cięcie, frezowanie)
 • warsztat do badań niszczących złączy spawanych
 • pomieszczenia socjalne
 • magazyn materiałów

link do OSS: https://rcre.pl/www%20spawanie/index.html