Centrum Edukacji Zawodowej i Nowych Technologii

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkaprackiego na lata 2007-2013 

"Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii - powiat sanocki"

Całkowita wartość projektu – 2 489 667,87 PLN
Kwota dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  – 2 103  515,28 PLN