OGŁASZAMY NABÓR DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

OGŁASZAMY NABÓR DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

dla wszystkich, którzy ukończyli co najmniej gimnazjum lub szkołę podstawową (8-klasową),
Profil: ogólny
czas trwania nauki: cztery lata,
zajęcia: co drugi tydzień w piątki (po 15.00) i w soboty.
Dodatkowe informacje:
Tel. (013) 46-32-698
Tel. kom. 512-370-202, 512-370-203