Strona główna RCRE w Sanoku

TABLICZKI DO ZNAKÓW DROGOWYCH


Ostrzegawcze
Zakazu
Nakazu
Informacyjne
Kierunku i miejscowości
Tabliczki do znaków
Uzupełniające
Dodatkowe znaki pionowe
Znaki drogowe poziome
Znaki swietlne
Strona ogólna znaków drogowych

odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego

odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu

odległość odcinka drogi na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

koniec odcinka na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

koniec miejsca przeznaczonego na postój

liczba zakrętów

tabliczka wskazująca początek drogi krętej

rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczony na drodze z pierwszeństwem)

układ dróg podporządkowanych (umieszczony na drodze z pierwszeństwem)

rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczony na drodze podporządkowanej)

tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)

układ torów i drogi na przejeździe

miejsce w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe

rzeczywista wielkość spadku lub wzniesienia drogi

bocznica kolejowa lub tor o podobnym charakterze

przeprawa promowa

podłużny uskok nawierzchni

odcinek drogi na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein

miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce

miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu

miejsce wjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce

granica państwa

nieoczekiwana zmiana kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce

tabliczka informująca o malowaniu znaków poziomych

długość odcinka jezdni na którym obowiązuje zakaz

tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje

tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych

tabliczka wskazująca motocykle

tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe

tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze

tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą

tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową

tabliczka wskazująca autobusy

tabliczka wskazująca trolejbusy

tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami niebezpiecznymi

tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami, które mogą skazić wodę

tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela

początek zakazu postoju lub zatrzymywania

kontynuacja zakazu postoju lub zatrzymywania

odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania

tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu

tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci

tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata

tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się

sposób ustawiania pojazdów względem krawędzi jezdni