Strona główna RCRE w Sanoku

ZNAKI DROGOWE OSTRZEGAWCZE


Ostrzegawcze
Zakazu
Nakazu
Informacyjne
Kierunku i miejscowości
Tabliczki do znaków
Uzupełniające
Dodatkowe znaki pionowe
Znaki drogowe poziome
Znaki świetlne
Strona ogólna znaków drogowych

niebezpieczny zakręt w prawo

niebezpieczny zakręt w lewo

niebezpieczny zakręt - pierwszy w prawo

niebezpieczny zakręt - pierwszy w lewo

skrzyżowanie dróg - drogi na skrzyżowaniu są równorzędne pod względem pierwszeństwa przejazdu; kierujący pojazdem powinien ustąpić pierwszeństwo przejazdu nadjeżdżającym z prawej strony

skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie

skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie

wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony

ustąp pierwszeństwa - ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem

ruch okrężny - rondo - ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku

przejazd kolejowy z zaporami

przejazd kolejowy bez zapór

nierówna droga

próg zwalniający

zwężenie jezdni - dwustronne

zwężenie jezdni - prawostronne

zwężenie jezdni - lewostronne

ruchomy most - ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy

roboty na drodze

śliska jezdnia - ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu, spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym albo okresowym jej zawilgoceniem

przejście dla pieszych

dzieci - ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca

zwierzęta gospodarskie - ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt

zwierzęta dzikie - ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt

boczny wiatr - ostrzega o miejscu, w którym mogą wystąpić silne boczne podmuchy wiatru

odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym - ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy

tramwaj - ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe

niebezpieczny zjazd - ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi

stromy podjazd - ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi

rowerzyści - ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają

spadające odłamki skalne - ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych

lotnisko - ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca

nadbrzeże lub brzeg rzeki - ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża albo wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego

sypki żwir - ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów

sygnały świetlne - ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej

inne niebezpieczeństwa - ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi

niebezpieczne pobocze - ostrzega o niebezpiecznym poboczu, miękkim lub obniżonym

oszronienie jezdni

zator drogowy - ostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów

wypadek drogowy