Strona główna RCRE w Sanoku

ZNAKI DROGOWE NAKAZU


Ostrzegawcze
Zakazu
Nakazu
Informacyjne
Kierunku i miejscowości
Tabliczki do znaków
Uzupełniające
Dodatkowe znaki pionowe
Znaki drogowe poziome
Znaki świetlne
Strona ogólna znaków drogowych

nakaz jazdy w prawo przed znakiem

nakaz jazdy w prawo za znakiem

nakaz jazdy w lewo przed znakiem

nakaz jazdy w lewo za znakiem

nakaz jazdy prosto

nakaz jazdy prosto lub w prawo

nakaz jazdy prosto lub w lewo

nakaz jazdy w prawo lub w lewo

nakaz jazdy z prawej strony znaku

nakaz jazdy z lewej strony znaku

nakaz jazy z prawej lub lewej strony znaku

ruch okrężny

droga dla rowerów

koniec drogi dla rowerów

prędkość minimalna - kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, obowiązany jest jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości

koniec minimalnej prędkości

droga dla pieszych

koniec drogi dla pieszych

nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych - na przynajmniej dwóch kołach napędowych

koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych