Strona główna RCRE w Sanoku

DODATKOWE ZNAKI PRZED PRZEJAZDAMI KOLEJOWYMI

Ostrzegawcze
Zakazu
Nakazu
Informacyjne
Kierunku i miejscowości
Tabliczki do znaków
Uzupełniające
Dodatkowe znaki pionowe
Znaki drogowe poziome
Znaki świetlne
Strona ogólna znaków drogowych

słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni

słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni

słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni

słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni

słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni

słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni

sieć pod napięciem

krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym

krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym

DODATKOWE ZNAKI SZLAKÓW ROWEROWYCH


szlak rowerowy krajowy

początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego

zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego

szlak rowerowy międzynarodowy

zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego

tablica szlaku rowerowego