Strona główna RCRE w Sanoku

ZNAKI DROGOWE INFORMACYJNE


Ostrzegawcze
Zakazu
Nakazu
Informacyjne
Kierunku i miejscowości
Tabliczki do znaków
Uzupełniające
Dodatkowe znaki pionowe
Znaki drogowe poziome
Znaki świetlne
Strona ogólna znaków drogowych

droga z pierwszeństwem

koniec drogi z pierwszeństwem

droga jednokierunkowa

droga bez przejazdu

wjazd na drogę bez przejazdu - droga, za skrzyżowanie po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu

pierwszeństwo na zwężony odcinku drogi

przejście dla pieszych

przejazd dla rowerzystów

przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów

droga ekspresowa

koniec drogi ekspresowej

autostrada

koniec autostrady

początek pasa ruchu dla autobusów - początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach

pas ruchu dla autobusów - kontynuacja pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach

początek pasa ruchu powolnego - początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nie osiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku

koniec pasa ruchu - koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku

przystanek autobusowy

przystanek trolejbusowy

przystanek tramwajowy

parking

parking miejsce zastrzeżone

parking miejsce zadaszone

postój taksówek

koniec postoju taksówek

szpital

policja

punkt opatrunkowy

stacja paliwowa

stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów

telefon

poczta

punkt obsługi technicznej

wulkanizacja

myjnia

toaleta publiczna

natrysk

bufet lub kawiarnia

restauracja

hotel (motel)

obozowisko (kemping)

obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep

pole biwakowe

schronisko młodzieżowe

punkt informacji turystycznej

informacja radiowa o ruchu drogowym

przejście podziemne dla pieszych

schody ruchome w dół

przejście nadziemne dla pieszych

schody ruchome w górę

tunel

koniec tunelu

dopuszczalne prędkości - informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Polski

strefa zamieszkania

koniec strefy zamieszkania

obszar zabudowany

koniec obszaru zabudowanego

strefa parkowania - wjazd do strefy w której za postój pojazdu pobierana jest opłata

koniec strefy parkowania

droga wewnętrzna - początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę drogi

koniec drogi wewnętrznej

zmiana pierwszeństwa - uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa

pobór opłat - uprzedza o miejscu, w którym pobierane są opłaty za przejazd