Centrum Egzaminacyjne w Sanoku

Centrum Egzaminacyjnym ECDL w Sanoku jest z upoważnienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego jednym z czterech Centrów w województwie podkarpackim. Mieści się w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku przy ulicy Stróżowskiej 16. Pozostałe Centra w województwie podkarpackim mieszczą się w Jarosławiu, Mielcu i Rzeszowie. Aby zobaczyć gdzie znajduje się Centrum Egzaminacyjne ECDL w Sanoku naciśnij przycisk poniżej.

Zobacz mapkę...

Pracownia Egzaminacyjna ECDL

#########
Certyfikat Centrum Egzaminacyjnego ECDL
Certyfikat Laboratorium ECDL Certyfikat Centrum Egzaminacyjnego ECDL

Czym jest ECDL

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence) jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera.

Komu potrzebny jest ECDL?
Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został ochrzczony mianem „European Computer Driving Licence” – w dosłownym tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś licencja na prowadzenie samochodu - można bez niego przeżyć ale ze wszech miar lepiej ją mieć.

Czytaj więcej...

Cele ECDL
an image

 • Podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera u wszystkich zatrudnionych i chcących podjąć pracę.
 • Wzrost wydajności wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z komputera.
 • Umożliwienie lepszego wykorzystania nakładów na technologię informatyczną.
 • Zrozumienie potrzeby wyrabiania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości jej wyników.
 • Egzaminy
  an image

  Egzaminy sprawdzają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne i obejmują:

  • Egzamin teoretyczny
  • Egzaminy praktyczne

  Czytaj więcej...

  Certyfikat ECDL
  an image

  Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.

  Egzaminy są dostosowane do oprogramowania pochodzącego od różnych producentów. Poszczególne egzaminy mają opcje, zależne od sprzętu dostępnego w miejscu zdawania.

  Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:
  • wzrost pozycji na rynku pracy,
  • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
  • wzrost mobilności,
  • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.
  ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat, mamy pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki.
  Korzyści dla pracodawcy:
  • wzrost wydajności i jakości pracy,
  • redukcja kosztów,
  • wzrost rentowności wydatków na informatyzację,
  • wzrost efektywności wykorzystania zasobów TI.
  Korzyści odnoszone przez pracowników i pracodawców przekładaja się bezpośrednio na korzyści ogólnospołeczne.
  Korzyści dla społeczeństwa:
  • podwyższa ogólny poziom kompetencji informatycznych,
  • otwiera drzwi do Społeczeństwa Informacyjnego,
  • korzystnie wpływa na unowocześnienie gospodarki kraju.

  Egzamin teoretyczny:
  • Podstawy technik informatycznych dotyczące użytkowania i zastosowań komputerów.
  Egzaminy praktyczne:
  • Użytkowanie komputerów - znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania.
  • Przetwarzanie tekstów - używanie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów. Większość obecnie używanych dokumentów jest tworzona i opracowywana przy użyciu programów przeznaczonych do tego celu.
  • Arkusze kalkulacyjne - podobne do zwykłych formularzy rachunkowych, umożliwiają szybkie wykonywanie obliczeń. Używane są do przygotowywania budżetu, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych.
  • Bazy danych - pomagają w organizowaniu dużych zasobów danych umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich.
  • Grafika menedżerska i prezentacyjna - grafika zawsze była ważnym narzędziem dla architektów, inżynierów, projektantów i menedżerów. W ostatnich latach wzrosło znaczenie stosowania wykresów i prezentacji w wielu dziedzinach, jako bardzo efektywnego środka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu.
  • Usługi w sieciach informatycznych - zastosowanie sieci rozwinęło się z potrzeby wspólnego korzystania z zasobów i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów. Dzisiaj, gdy miliony komputerów na całym świecie są ze sobą połączone, ważne jest, żeby posiadacze ECDL umieli wydajnie korzystać z -autostrady informatycznej-.
  • Wszystkie egzaminy powinny być przeprowadzone przez akredytowanym egzaminatorów w ciągu trzech lat. Kolejne egzaminy nie muszą być zdawane w tym samym miejscu, a nawet tym samym kraju. Egzaminy w całej Europie są ekwiwalentne.

  Wybierz Program dla Siebie

  • Dla Pracowników Biurowych
  • Dla Pracowników Finansów i Księgowości
  • Dla Inżyniera i Architekta
  • Dla Nauczyciela
  • Dla Studenta
  • Dla Ucznia
  • Dla Początkujących
  • Dla Webmasterów

  Czytaj więcej...

  Strona główna ECDL
  Programy ECDL

  • ECDL Start
  • ECDL Start - jest to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów dostępnych w programie ECDL Core. Kandydat sam wybiera interesujące go moduły i zdaje z nich egzaminy dokładnie na takich samych zasadach jak w przypadku pełnego certyfikatu ECDL, potwierdzając je na karcie EKUK. Na certyfikacie ECDL Start będą wypisane nazwy modułów z których kandydat zdał egzaminy.
  • ECDL Core
  • ECDL Core - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych.
  • e-Citizen
  • e-Citizen (w wersji polskiej e-Obywatel) jest doskonały, ponieważ pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez posiadania uprzedniej wiedzy informatycznej. e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać maksymalnie Internet poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak może on być użyty do wielu zastosowań. Zawiera załatwianie spraw urzędowych, znajdowanie informacji, robienie zakupów a także komunikowanie się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu.
  • ECDL Advanced
  • ECDL Advanced (w skrócie ECDL-A), polska nazwa: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, poziom zaawansowany, to układ 4 egzaminów praktycznych na poziomie zaawansowanym: Przetwarzanie tekstu, Arkusze kalkulacyjne, Bazy danych oraz Grafika menedżerska i prezentacyjna.
  • ECDL CAD
  • ECDL CAD to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego Wspomagania Projektowania. CAD to skrót od Computer Aided Design - Komputerowe Wspomaganie Projektowania. Certyfikat ECDL CAD zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi CAD do tworzenia rysunków dwuwymiarowych (2D).
  • ECDL WebStarter
  • ECDL WebStarter to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego projektowania stron internetowych. Certyfikat ECDL WebStarter zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi języka HTML do tworzenia stron i serwisów internetowych.
  • e-Guardian
  • e-Guardian - to certyfikat potwierdzający podstawowe techniczne kompetencje w zakresie zabezpieczeń komputerów przed nieupoważnionym dostępem oraz ochrony osób (szczególnie dzieci i młodzieży) przed niebezpieczeństwami pochodzącymi ze źródeł funkcjonujących w sieci Internet.

  Plan dojazdu do Centrum Egzaminacyjnego ECDL

  Zobacz w powiększeniuan image

  Adres:

  RCRE
  38-500 Sanok
  ul. Stróżowska 16
  Email: rcre@wp.pl

  Phone: (13)4632698
  Fax: (13)4632698