Strona główna RCRE w Sanoku

ZNAKI DROGOWE UZUPEŁNIAJĄCE


Ostrzegawcze
Zakazu
Nakazu
Informacyjne
Kierunku i miejscowości
Tabliczki do znaków
Uzupełniające
Dodatkowe znaki pionowe
Znaki drogowe poziome
Znaki świetlne
Strona ogólna znaków drogowych

przejście graniczne

przekraczanie granicy zabronione - informuje, że ruch przez granicę jest zamknięty

granica obszaru administracyjnego

nazwa rzeki

uprzedzenie o zakazie

znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem

sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo

objazd w związku z zamknięciem drogi

znak prowadzący na drodze objazdowej

kierunki na pasach ruchu

kierunki na pasie ruchu

znak wskazujący przejazd tranzytowy

przejazd tranzytowy

tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania

tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania

tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania

niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu

koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej

koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej

przeciwny kierunek dla określonych pojazdów

pas ruchu dla rowerów

część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów

ruch skierowany na sąsiednią jezdnię

ograniczenie na pasie ruchu