Strona główna RCRE w Sanoku

ZNAKI DROGOWE POZIOME


Ostrzegawcze
Zakazu
Nakazu
Informacyjne
Kierunku i miejscowości
Tabliczki do znaków
Uzupełniające
Dodatkowe znaki pionowe
Znaki drogowe poziome
Znaki świetlne
Strona ogólna znaków drogowych

linia pojedyncza przerywana

linia pojedyncza ciągła

linia jednostronnie przekraczalna

linia podwójna ciągła

linia podwójna przerywana

linia ostrzegawcza

linia krawędziowa przerywana

linia krawędziowa ciągła

strzałka kierunkowa na wprost

strzałka kierunkowa do skręcania

strzałka kierunkowa do zawracania

strzałka naprowadzająca

przejście dla pieszych

przejazd dla rowerzystów

linia bezwzględnego zatrzymania - stop

linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów

linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów

trójkąt podporządkowania

napis stop

linia przystankowa

stanowisko postojowe

linia wyznaczająca pas postojowy

koperta

powierzchnia wyłączona

BUS

rower

miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej

próg zwalniający