Strona główna RCRE w Sanoku

ZNAKI DROGOWE KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI


Ostrzegawcze
Zakazu
Nakazu
Informacyjne
Kierunku i miejscowości
Tabliczki do znaków
Uzupełniające
Dodatkowe znaki pionowe
Znaki drogowe poziome
Znaki świetlne
Strona ogólna znaków drogowych

tablica przeddrogowskazowa - uprzedza o skrzyżowaniu

tablica przeddrogowskazowa na autostradzie - uprzedza o wyjeździe z autostrady

tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę - uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady

drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni - wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości

drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią

drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie

drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie

drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni przed wjazdem na autostradę

drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę

drogowskaz do miejscowości wskazujący numer drogi

drogowskaz do miejscowości podający odległość

drogowskaz do dzielnicy miasta

drogowskaz do lotniska

drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej

drogowskaz do dworca autobusowego

drogowskaz do przystani promowej

drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi

drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego

drogowskaz do muzeum

drogowskaz do zabytku jako dobra kultury

drogowskaz do zabytku przyrody

drogowskaz do punktu widokowego

drogowskaz do szlaku rowerowego

tablica kierunkowa

tablica szlaku drogowego

tablica szlaku drogowego na autostradzie

numer drogi

trzycyfrowy numer drogi, na której dopuszcza się zwiększony do 10 t nacisk osi pojazdu

numer autostrady

numer drogi ekspresowej

numer szlaku międzynarodowego

miejscowość

koniec miejscowości

obwodnica

tablica węzła drogowego na autostradzie

dzielnica (osiedle)