UWAGA !!!

Przypominam wszystkim o konieczności weryfikacji deklaracji maturalnej do 7 lutego. Jest to ostateczny termin nanoszenia wszelkich zmian, dotyczących przedmiotów zdawanych na egzamine. Aby deklaracja była wiążąca, trzeba ją jeszcze raz podpisać i podkreślić zmiany lub ich brak w deklaracji.

WAŻNE!!!

Przypominam wszystkim,aby otrzymać świadectwo należy wcześniej złożyć uzupełniony indeks w sekretariacie.


I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sanoku

to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Wiemy jak istotną rolę odgrywa dzisiaj ukończenie szkoły średniej i świadectwo dojrzałości. Ukończenie Liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia. Nasze liceum ma uprawnienia szkoły publicznej. Uzyskało pozytywną opinię Kuratorium Oświaty i jest wpisane do rejestru szkół Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła dla tych, którzy zakończyli edukację na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum dla których nauka trwa 3 lata (6 semestrów) natomiast osóby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową, przyjmujemy na trzeci semestr. Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wiekowej. UWAGA!!! Nauka jest BEZPŁATNA!!! Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątek i sobota, dwa razy w miesiącu).

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń.
Wymagane dokumenty:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
- 3 zdjęcia.

Liceum działa przy Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku na ul. Stróżowskiej 16, a zajęcia prowadzone są w budynku dawnych Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych (ZS Nr.2) w Sanoku przy Stróżowskiej 15.


Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piatku w godzinach od 8.00 do 15.00

Materiał promocyjny RCRE w Sanoku